Mr. J.G.S. Bevers

foto Mr. J.G.S. Bevers
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Katholiek Tweede en Eerste Kamerlid en minister. Aanvankelijk advocaat en in 1888 in het district Doetinchem tot Tweede Kamerlid gekozen. Behoorde daar tot de meer democratisch gezinde katholieken. Verloor in 1894 echter zijn zetel aan een liberaal. Werd als bekwame wethouder van Den Haag aangezocht als minister van Waterstaat in het kabinet-Heemskerk i. Overleed al na een jaar op 56-jarige leeftijd, nadat hij was getroffen door een beroerte. Was te kort minister om, buiten de weinig aansprekende Rivierenwet, veel tot stand te brengen.

Rooms-Katholieken, Algemeene Bond (RKSP), Schaepmaniaan
in de periode 1888-1909: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister

1.

First names

Jean Gustave Stanislas

2.

Personal data

Place and date of birth
Roermond, 23 September 1852

Place and date of death
's-Gravenhage, 5 January 1909

3.

Party/Movement

Party/Movement
R.K. (Rooms-Katholieken)

4.

Main functions and occupations

 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 7 July 1886 until 1 April 1902 (voor het kiesdistrict Zoetermeer)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1888 until 20 March 1894 (voor het kiesdistrict Doetinchem)
 • wethouder (van openbare werken en eigendommen) van 's-Gravenhage, from 18 June 1896 until 12 February 1908
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 28 April 1902 until 23 July 1904 (voor Zuid-Holland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1904 until 12 February 1908 (voor Zuid-Holland)
 • minister van Waterstaat, from 12 February 1908 until 5 January 1909

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • rechtskundig adviseur R.K. Volksbond te 's-Gravenhage
 • voorzitter Sint Vincentiusvereniging te 's-Gravenhage, from 1906 until 1908

Derived functions
tijdelijk secretaris van de ministerraad (kabinet-Heemskerk), from February 1908 until January 1909

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitiële onderwerpen
 • Sprak in de Eerste Kamer onder meer over waterstaat (spoorwegen) en justitie

Policy-making activities as minister
 • In 1908 verwierp de Eerste Kamer een door hem verdedigd wetsvoorstel tot instelling van een Staatsbureau voor spoorwegaanleg.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1908 de Rivierenwet tot stand. Deze bepaalde dat bepaalde werken (bijv. het storten van puin en bagger, het planten van hout, riet of biezen en het aanleggen van dijken en kades) in het zomer- en winterbed niet zonder vergunning mochten plaatsvinden. Deze beperking gold niet voor werken die door het Rijk werden uitgevoerd.
 • Bracht in 1908 een wijziging van de Motor- en rijwielwet tot stand, waardoor er een maximum snelheid voor auto's in de bebouwde kom werd ingevoerd. Door aanneming van het amendement-Van Citters was die maximum snelheid op 10 i.p.v. 15 km per uur bepaald.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Behoorde in 1891 niet tot de ondertekenaars van een manifest van 14 conservatief-katholieke Tweede Kamerleden. Was één van de weinige meer democratisch gezinde katholieke Kamerleden (Schaepmannianen).

Private life
 • Zijn vader was onder meer landmeter en hypotheekbewaarder
 • De ouders van zijn tweede echtgenote kwamen oorspronkelijk uit Praag

Campaign trail (3/5)
 • Werd in 1894 verslagen door H.F. Hesselink van Suchtelen (lib.)
 • Werd in 1894 bij naverkiezingen in 's-Gravenhage na herstemming verslagen door J.M. Pijnacker Hordijk (lib.)
 • Versloeg in 1902 bij de periodieke verkiezingen voor de Eerste Kamer in Zuid-Holland A. Plate met 45 tegen 31 stemmen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.