Dr. W.P. (Wiert) Berghuis

foto Dr. W.P. (Wiert) Berghuis
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Gereformeerde domineeszoon die het burgemeesterschap van Smilde en later van Kampen jarenlang combineerde met grote activiteiten in de politiek. Zat achttien jaar voor de ARP in de Eerste Kamer, waarvan elf jaar als fractievoorzitter. Als voorzitter van de ARP volgde hij in de jaren zestig een radicaal-evangelische koers gericht op samenwerking met de PvdA. Hij speelde bovendien een belangrijke rol bij de koerswijziging in 1961 ten aanzien van de kwestie-Nieuw-Guinea. Druk bezet en zeer uithuizig man. Statige beheerste magistraat, die nooit het achterste van zijn tong liet zien.

ARP
in de periode 1959-1977: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, partijvoorzitter

1.

Personal data

Surnames
Wiert Pauwel (Wiert)

Place and date of birth
Oosterend (gem. Hennaarderadeel), 25 April 1911

Place and date of death
Kampen, 19 December 1989

2.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Main functions and occupations

 • gemobiliseerd dienstplichtig militair te Hillegom, from July 1939 until May 1940
 • burgemeester van Smilde, from 7 June 1940 until 9 November 1941 (uit zijn functie gezet door de Duitsers)
 • ambteloos, from December 1941
 • civiel adviseur binnenlands bestuur van het Militair Gezag, from 1944 until 1945
 • burgemeester van Smilde, from 6 May 1945 until 16 June 1952 (formeel herbenoemd per 1 juli 1946)
 • lid Provinciale Staten van Drenthe, from 4 July 1950 until 16 June 1952
 • burgemeester van Kampen, from 16 June 1952 until 16 July 1970
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 3 March 1959 until 10 May 1971
 • fractievoorzitter ARP Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 15 November 1960 until 10 May 1971
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 26 October 1971 until 20 September 1977

Internment
geïnterneerd gijzelaarskamp "Beekvliet" te Sint-Michielsgestel, from 4 May 1942 until 20 April 1944

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen N.V. Drentse Auto-Bus Onderneming
 • lid Raad van Commissarissen N.V. vervoersmaatschappij "De Noord-Westhoek"

Derived functions (2/8)
 • voorzitter commissie van rapporteurs voor Buitenlandse Zaken (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 13 October 1967 until 12 December 1967
 • voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 12 December 1967 until 10 May 1971

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Eerste Kamer onder meer bezig met buitenlandse zaken, binnenlandse zaken en verkeer en waterstaat

Dissenting voting behaviour (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Speelde in 1961 een belangrijke rol bij de verandering van het standpunt van de ARP over Nieuw-Guinea, waarbij een dialoog met Indonesië over overdracht mogelijk werd. Hij maakte in april dat jaar een reis naar Nieuw-Guinea.
 • Legde van mei tot september 1967 vanwege zijn gezondheid het partijvoorzitterschap en voorzitterschap van de ARP-senaatsfractie tijdelijk neer
 • Wilde geen lid worden van het CDA

Private life (3/4)
 • Promoveerde bij prof. A. Anema
 • Zat na zijn vrijlating uit Sint Michielsgestel van april 1944 tot mei 1945 ondergedoken
 • Erkende op latere leeftijd dat een alcoholprobleem schadelijk was geweest voor zijn politieke loopbaan

Campaign trail
 • In 1956 kandidaat in en in 1960, 1963, 1966 en 1971 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

Non-acceptance of political functions
 • burgemeester van Hilversum, 1970 (benoeming niet aangenomen i.v.m. gezondheid)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • D. Houwaart, "De mannenbroeders door de Bocht" (1990)
 • I. Drexhage-Zijlstra, "Berghuis, Wiert Pauwel (1911-1989)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 27
 • H.A. de Boer, "Berghuis dwong ARP tot meer nadenken", Trouw, 23 december 1989

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
 • archief-Berghuis, Nationaal Archief
 • "Inventaris van het archief van dr. W.P. Berghuis" (ARA, 1987)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.