L.A.M. (Leo) de Bekker

foto L.A.M. (Leo) de Bekker
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Eén van de woordvoerders van het 'groene front' in de KVP-Tweede Kamerfractie in de jaren zestig en zeventig. Brabantse burgemeesterszoon uit Empel, die zelf in die plaats ook het landbouwbedrijf uitoefende. Daarnaast onder meer actief op waterstaatkundig terrein en op het gebied van ruimtelijke ordening. Lid van diverse besturen op landbouwgebied in Noord-Brabant. Speelde in 1977, hoewel hij een bescheiden rol in de fractie vervulde, een rol bij het ontstaan van de kabinetscrisis over de grondpolitiek i.

KVP
in de periode 1966-1977: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Place and date of birth
Empel (gem. Empel en Meerwijk, N.Br.), 2 December 1923

Place and date of death
Empel (gem. 's-Hertogenbosch), 21 August 2007

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, from 2 June 1966 until 5 June 1974
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 29 November 1966 until 22 February 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 April 1967 until 8 June 1977
 • dijkgraaf waterschap "De Maaskant", from 1 January 1975 until 1 January 1989

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter commissie milieuvraagstukken, Landbouwschap, from 1986 until 1991
 • voorzitter Projectgroep Grootschalige Mestverwerking, Landbouwschap, from 1990

Derived functions
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Landbouw en Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 19 June 1973 until 8 June 1977
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de wetsvoorstellen inzake de grondpolitiek (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 27 January 1976 until 8 June 1977

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer met name bezig met landbouw en waterstaatsaangelegenheden. Voerde o.a. ook het woord bij de behandeling van het wetsvoorstel gemeentelijke herindeling Land van Heusden en Altena.
 • Een amendement van zijn hand om het begrip "gebruikswaarde" in het wetsvoorstel tot wijziging van de Onteigeningswet te veranderen in "verkeerswaarde" was inleiding tot de kabinetscrisis in 1977

Dissenting voting behaviour (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Zijn vader, A.A.H. de Bekker, was wethouder en later burgemeester van Empel en Meerwijk (1930-1945)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.