Mr. A.M.I.H. (Fons) Baeten

foto Mr. A.M.I.H. (Fons) Baeten
bron: KDC Nijmegen
Source: Parlement.com.

Maastrichtse advocaat en wethouder, die als KVP-Tweede Kamerlid bekendheid kreeg door zijn motie over het omroepbeleid in 1964, die indirect de val van het kabinet-Marijnen i tot gevolg had. Was zelf bestuurslid van de KRO en daarnaast lid van het fractiebestuur. Werd na zijn Kamerlidmaatschap burgemeester van Maastricht, de gemeente waar hij eerder raadslid en wethouder was. Zette zich als burgemeester onder meer in voor de vestiging van een universiteit en van een internationaal congrescentrum.

KVP
in de periode 1956-1967: lid Tweede Kamer

1.

First names

Alphonsius Maria Ignatius Hubert (Fons)

2.

Personal data

Place and date of birth
Maastricht, 10 April 1920

Place and date of death
Maastricht, 7 January 1996

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

4.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Maastricht, from 2 September 1946 until 6 September 1966
 • wethouder (van onderwijs, kunsten en wetenschappen) van Maastricht, from 1 September 1953 until 1 January 1957
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 November 1956 until 22 February 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 April 1967 until 16 December 1967
 • burgemeester van Maastricht, from 16 December 1967 until 1 May 1985

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid bestuur VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
 • lid Raad van Bestuur Unesco Centrum Nederland, around 1990

Derived functions
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Wet op de Kansspelen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 29 April 1964 until October 1964
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Omroepwet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 25 May 1966 until January 1967

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Was in 1964 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Wet op de kansspelen
 • Een door hem ingediende (en aangenomen) motie over het vóór 1 maart 1965 indienen van een nota over het toekomstige Nederlandse omroepbestel leidde indirect tot de val van het kabinet-Marijnen, omdat het kabinet hierover geen overeenstemming kon bereiken

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.