Jhr.Mr. T.A.J. (Titus) van Asch van Wijck

foto Jhr.Mr. T.A.J. (Titus) van Asch van Wijck
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Werkzaam AR-politicus, zoon van een Tweede Kamerlid. Had bovendien drie volle neven die Kamerlid waren. Was behalve lid van beide Kamers in twee perioden burgemeester van Amersfoort. Korte tijd minister van Koloniën in het kabinet-Kuyper i. Was als oud-Gouverneur van Suriname één van de weinige koloniale deskundigen onder de antirevolutionairen, maar had als minister toch niet veel gezag en was al spoedig grotendeels uitgeschakeld vanwege ziekte, waaraan hij enige maanden later overleed.

ARP, antirevolutionair
in de periode 1881-1902: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister, Gouverneur van Suriname

1.

Personal data

Surnames
Titus Anthony Jacob (Titus)

Place and date of birth
Utrecht, 29 August 1849

Place and date of death
's-Gravenhage, 9 September 1902

2.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Main functions and occupations

 • secretaris Hoogheemraadschap van de Lekdijk-Bovendams, from 1875 until 1880
 • ambtenaar (rang: adjunct-commies) ministerie van Oorlog, from 1880 until 1881
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1881 until 11 October 1884 (voor het kiesdistrict Zwolle)
 • burgemeester van Amersfoort, from 1 August 1883 until 1 June 1891
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 November 1884 until 18 May 1886 (voor het kiesdistrict Zwolle)
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, from 1 July 1885 until 1 June 1891 (voor het kiesdistrict Amersfoort)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 July 1886 until 17 August 1887 (voor het kiesdistrict Zwolle)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1887 until 27 March 1888 (voor het kiesdistrict Zwolle)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1888 until 12 May 1891 (voor het kiesdistrict Kampen)
 • Gouverneur van Suriname, from 27 June 1891 until 12 May 1896
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 1896 until 1 August 1901 (voor de provincie Utrecht)
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 17 May 1898 until 1 January 1900 (gekozen in district I)
 • burgemeester van Amersfoort, from 1 January 1900 until 1 August 1901
 • minister van Koloniën, from 1 August 1901 until 9 September 1902

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur Nederlandsche Vereeniging voor evenredige Vertegenwoordiging, from April 1898
 • lid Schoolraad Unie "Een School met den Bijbel", from 1900 until 1902

Derived functions
 • voorzitter Commissie voor de Verzoekschriften (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 1883 until September 1884
 • voorzitter Commissie van Rapporteurs voor hoofdstuk X (Koloniën) 1891 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over Surinaamse aangelegenheden, waterstaat, onderwijs
 • Stemde in 1883 vóór de conclusie van een commissie van rapporteurs, waarin een de handelwijze van het Indische Gouvernement bij het afsluiten van een contract met de Bilitonmaatschappij werd veroordeeld. Aanneming van deze conclusie was voor minister De Brauw reden om af te treden.
 • Sprak in de Eerste Kamer vooral over Surinaamse en Indische aangelegenheden en over binnenlandse zaken (volksgezondheid, kiesrecht)

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was vanaf januari 1902 uitgeschakeld vanwege een ernstige maagaandoening, waaraan hij in september van dat jaar overleed

Campaign trail (3/8)
 • Werd in 1898 bij een tussentijdse verkiezing in het kiesdistrict Rotterdam IV na herstemming verslagen door R.P. Mees R.Azn. (o.l.)
 • Werd in 1900 bij een tussentijdse verkiezing in het kiesdistrict Haarlem na herstemming verslagen door F.W. baron van Styrum (o.l.)
 • Versloeg in 1901 in het district Amersfoort jhr. C. Röell (ch)

Non-acceptance of political functions
 • lid Tweede Kamer, August 1901 (vanwege zijn benoeming tot minister)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Augur, "Mr. Rethaan Macaré", in: Van het Haagsche Binnenhof. Parlementaire Schetsen" (1901), 94
 • Mr. Antonio, "Minister Van Asch van Wijck", Parlementaire Portretten, Nieuwe Reeks XL, De Telegraaf, 31 augustus 1901
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, 1591
 • Wie is dat? 1902
 • Onze Afgevaardigden, 1897

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.