Mr. J. (Jan) Ankerman

foto Mr. J. (Jan) Ankerman
bron: Onze Afgevaardigden
Source: Parlement.com.

CHU-Tweede Kamerlid, afkomstig uit de Friese bond van CH-kiesverenigingen i. Was medeoprichter van die Bond. Groeide op in een bescheiden handwerkersgezin en werkte zich op van kuiper tot dominee. Werd na zelfstudie ook meester in de rechten. Populair dominee in Wommels en in 1909 door het district Harlingen tot Tweede Kamerlid gekozen. Kwam als parlementariër vooral op voor de belangen van de vissers. Was ook enige jaren gemeenteraadslid in Den Haag.

CHU
in de periode 1909-1922: lid Tweede Kamer

1.

First name

Jan (Jan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Nijehaske (gem. Haskerland, Frl.), 15 December 1869

Place and date of death
Rijswijk (Z.H.), 20 January 1928

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • FCH (Bond van kiesvereenigingen op Christelijk-Historischen Grondslag in de Provincie Friesland), from 24 March 1898 until 9 July 1908
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), from 9 July 1908

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 September 1909 until 17 September 1918 (voor het kiesdistrict Harlingen)
 • kantonrechter-plaatsvervanger, kanton 's-Gravenhage, from 1 April 1911 until 20 January 1928
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 5 September 1911 until 2 September 1919 (gekozen in district I)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 22 September 1921 until 24 July 1922

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid bestuur Vereeniging ter bevordering van de Nederlandsche Visserij, around 1915
 • voorzitter Raad van Commissarissen Algemene Bank en Handelsmaatschappij, until 20 January 1928

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer voornamelijk over justitie, arbeid, visserij, buitenlandse zaken en belastingen

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Medeoprichter Friese Bond Christelijk-Historischen te Utrecht (24 maart 1898)

Private life (3/5)
 • Toen jhr. D.J. de Geer in 1920 burgemeester van Arnhem was geworden, drongen partijgenoten er vanwege Ankermans drankprobleem bij hem met succes op aan zijn Kamerzetel niet op te geven. Ankerman was eerste opvolger.
 • Leed de laatste jaren van zijn leven aan een leverkwaal, waardoor hij zijn advocatenpraktijk moet opgeven. Overleed in Ziekenhuis Bronovo te 's-Gravenhage.
 • Zijn echtgenote was afkomstig uit een geslacht van landeigenaren

Campaign trail (3/5)
 • Versloeg in 1909 bij naverkiezingen in het kiesdistrict Harlingen A. Plate (lib.). Werd gekozen nadat J.Th. de Visser had geopteerd voor Leiden.
 • Versloeg in 1913 J.H. Anema (sdap). Eindigde in 1913 in het district Groningen als derde achter D. Bos (vdb) en G.W. Sannes (sdap).
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.