Mr. S.H. Anemaet

foto Mr. S.H. Anemaet
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Notaris en burgemeester uit Goeree-Overflakkee, die in 1844 één van de 'Negenmannen i' was die onder leiding van Thorbecke i streefden naar liberale grondwetsherziening. Kwam in 1844 in de Tweede Kamer en behoorde ook na 1848 tot de trouwste aanhangers en vrienden van de liberale voorman. Met zijn 63 jaar in 1849 het oudste lid en daarna vele malen tijdelijk Kamervoorzitter bij het begin van het parlementaire jaar. Geen lid dat vaak het woord voerde.

liberaal, Thorbeckiaan
in de periode 1840-1863: buitengewoon lid Tweede Kamer, lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Sebastiaan Hendrik

Place and date of birth
Nieuwe Tonge (Holland), 28 January 1786

Place and date of death
Nieuwe Tonge (Z.H.), 21 January 1863

2.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal (Thorbeckiaan)

3.

Main functions and occupations

 • notaris te Sommelsdijk, from 1812 until 21 January 1863
 • schout en secretaris van Nieuwe Tonge, from 1817 until 1 January 1826
 • lid Provinciale Staten van Holland, from 2 July 1822 until August 1840 (voor de landelijke stand, district Hellevoetsluis)
 • burgemeester en gemeentesecretaris van Nieuwe Tonge, from 2 January 1826 until 1 January 1852
 • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 5 August 1840 until 5 September 1840 (voor Holland)
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 15 December 1840 until 20 June 1842 (voor de landelijke stand, Hellevoetsluis)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 June 1842 until 20 August 1850 (in 1842-1849 voor Zuid-Holland, in 1849-1850 voor het kiesdistrict Brielle)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 October 1850 until 26 April 1853 (voor het kiesdistrict Zierikzee)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1854 until 21 January 1863 (voor het kiesdistrict Zierikzee)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Activities

as Member of the Parliament (3/13)
 • Stemde in 1848 tegen hoofdstuk IX (over de waterstaat) van de Grondwetsherziening en alleen bij de eerste lezing tegen de additionele artikelen
 • Stemde in 1860 vóór de ontwerp-Wet aanleg van spoorwegen voor rekening van de staat
 • Leidde als oudste lid in jaren in de jaren 1849-1852 en 1854-1862 steeds de eerste vergadering van de Tweede Kamer na opening van een nieuwe zittingsperiode. In 1849 leidde hij op 14, 15 en 16 februari de vergadering.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen
 • Weigerde in 1811 een benoeming tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brielle
 • In zijn huis vonden bijeenkomsten plaats van de Thorbeckianen
 • Werd in 1849 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet

Private life
 • Een zoon van hem huwde met een zus van C. van der Lek de Clercq, Eerste Kamerlid

Campaign trail (3/4)
 • Werd in 1850 in het kiesdistrict Delft na herstemming verslagen door W. Wintgens (cons.)
 • Werd in 1853 na herstemming verslagen door jhr. J.F. Schuurbeque Boeye (cons.)
 • Werd in 1852, 1854, 1858 en 1862 steeds in de eerste verkiezingsronde gekozen. Voornaamste tegenkandidaat was vanaf 1854 jhr. J.F. Schuurbeque Boeye.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Publications

Publications
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel V, 20

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.