Mr. B. Albarda

foto Mr. B. Albarda
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Liberaal Fries Kamerlid en medestander van Thorbecke, die in 1848 in alle Friese districten werd gekozen. Advocaat in Leeuwarden en vele jaren deken van de orde van advocaten in Friesland. Was tevens enige jaren lid van Provinciale Staten van Friesland.

liberaal, 'pragmatisch' liberaal
in de periode 1844-1849: buitengewoon lid Tweede Kamer, lid Tweede Kamer

1.

First name

Binse

2.

Personal data

Place and date of birth
Sint Annaparochie (grietenij Het Bildt, Frl.), 30 August 1796

Place and date of death
Leeuwarden, 11 June 1862

3.

Party/Movement

Party/Movement
 • hervormingsgezind (voor 1849)
 • 'pragmatisch' liberaal (vanaf 1849)

4.

Main functions and occupations

 • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 5 August 1840 until 5 September 1840 (voor Friesland)
 • lid Provinciale Staten van Friesland, from December 1840 until September 1848 (voor de landelijke stand, district Bergum)
 • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 September 1848 until 8 October 1848 (voor Friesland)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 October 1848 until 20 September 1849 (in 1848-1849 voor Friesland, in februari-september 1849 voor het kiesdistrict Leeuwarden)
 • lid Provinciale Staten van Friesland, from 24 September 1850 until 15 September 1854 (voor het kiesdistrict Leeuwarden)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

deken Orde van Advocaten in Friesland

Derived functions
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 14 February 1849 until April 1849
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from July 1849 until September 1849

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in 1848 als lid van de Dubbele Kamer bij de algemene beschouwingen over de Grondwetsherziening en bij de behandeling van de hoofdstukken IV (Prov. Staten en Gemeentebesturen) en VII (Financiën). Stemde vóór alle voorstellen.
 • Voerde in de zitting 1849 onder meer het woord bij de behandeling van de wetsvoorstellen inzake de ministeriële verantwoordelijkheid, de uitzetting van vreemdelingen en het kroondomein

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Nam in 1849 ontslag als Tweede Kamerlid na ziekte en het overlijden, op 12 september, van zijn dochter. Daardoor was, zo schreef hij, hem "den lust benomen in deze betrekking verder werkzaam te zijn."

Private life
 • Een zoon van hem was gedeputeerde van Friesland
 • Grootvader van de sportpionier W.J.H. (Pim) Mulier

Campaign trail (3/4)
 • Werd in 1845 bij een tussentijdse verkiezing (vacature-S. Brouwer) verslagen door jhr. W.H. Lycklama à Nijeholt. Hij kreeg bij de derde stemming in de Staten van Friesland 21 stemmen, tegen 30 voor Lycklama.
 • Werd in 1848 bij de periodieke verkiezingen door de Staten van Friesland gekozen, nadat de aanvankelijk gekozen jhr. P.B.J. Vegelin van Claerbergen voor een benoeming had bedankt.
 • Werd in 1848 in alle vier de Friese kiesdistricten gekozen en opteerde voor het kiesdistrict Leeuwarden. Versloeg in Leeuwarden B.H. van der Haer, in Dokkum J.Th. ter Bruggen Hugenholtz, in Franeker U.A. Everts en in Sneek P.J. Corsterus, A.F. Jongstra en N. van Heloma.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.