A.B. (Arie) de Zeeuw

A.B. (Arie) de Zeeuw
bron: Vliegen, "Die onze kracht ontwaken deed"