Na een lange formatieperiode kwam er een nieuw kabinet. Nou ja, nieuw? De tekenaar meent dat er niet zoveel nieuw is. Slechts vier nieuwe ministers t.o.v. het vorige kabinet; de tekenaar lijkt te willen zeggen dat een zo lange formatie dan ook niet nodig was geweest. zichtbare personen: Dr. W. Drees , Mw. Dr. M.A.M. Klompé, Dr. I. Samkalden, Mr. A.A.M. Struycken