voorste rij v.l.n.r.: Colijn, Kolkman en Wentholt. achterste rij v.l.n.r.: Talma, E.R.H. Regout, De Marees van Swinderen, Heemskerk, L.H.W. Regout en De Waal Malefijt.