Onenigheid over de houding van de PvdA inzake het Amerikaanse optreden in Vietnam leidde tot de afsplitsing van de Democratisch-Socialisten 1970. Zichtbare personen: Joop den Uyl, André van der Louw en A. Vondeling. Tekenaar: Opland