Het Indonesische conflict bleef zich voortslepen gedurende deze kabinetsperiode. zichtbare personen: Dr. L.J.M. Beel, Dr. W. Drees , Mr. P.S. Gerbrandy, Jhr. Dr. M. van der Goes van Naters, Mr. J.A. Jonkman , Dr. J.H.A. Logemann, M.J.M. van Poll, Mr. C.P.M. Romme, Ir. W. Schermerhorn , Dr. J. Schouten, J.J. Vorrink, Mr. E.N. van Kleffens, Dr. H.J. van Mook tekenaar: Jordaan